INFO


wyszukiwanie zaawansowane

AXEL :: Projekty Unijne

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – Realna Odpowiedź na Realne Potrzeby„


Nazwa Projektu:

„Wprowadzenie na rynek ulepszonych i nowych wyrobów obuwniczych poprzez wdrożenie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego i działania modernizacyjne w Firmie AXEL Stanisław Kosela w Częstochowie”.

Nazwa Beneficjenta: Firma AXEL Stanisław Kosela
Wartość Projektu: 772.772,40zł
Wartość Dofinansowania: 316.710,00zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo-silesia-region.pl.